Indbetalt overskud

Et indbetalt overskud er det inkrementelle beløb, som en investor betaler for et selskabs aktier, der overstiger pålydende værdi af aktierne. Hvis der ikke er nogen pålydende værdi, klassificeres hele det betalte beløb som indbetalt overskud. Dette beløb registreres på en separat egenkapitalkonto, der vises i udstederens balance. Konceptet gælder kun for aktier købt direkte fra udstederen og ikke for aktier, der handles mellem investorer.

Det indbetalte overskud er også kendt som yderligere indbetalt kapital.