Udestående depositum

Et udestående depositum er det kontantbeløb, der er registreret af den modtagende enhed, men som endnu ikke er registreret af banken. Alle udestående indskud er opført som afstemmende poster i den periodiske bankafstemning, der er udarbejdet af den modtagende enhed. Disse indskud trækkes fra den modtagende enheds bogførte saldo for at nå frem til banksaldoen.

For eksempel modtager et firma $ 1.000 den 31. marts, en fredag, og registrerer det som modtaget i marts. Banken registrerer kvitteringen på virksomhedens konto den følgende mandag den 3. april. De $ 1.000 betragtes af virksomheden som et udestående depositum, indtil de registreres af banken den 3. april.

Indskud er typisk kun udestående i en hverdag, så der er tendens til at være få af disse indskud opført som afstemmende poster, hver gang der foretages en bankafstemning.

Lignende vilkår

Et udestående depositum kaldes også et depositum i transit.