Kapitalandel

Kapitalandelen måler mængden af ​​gearing, som en virksomhed anvender. Det gøres ved at sammenligne den samlede investering i aktiver med den samlede egenkapital. Hvis resultatet af beregningen er højt, betyder det, at ledelsen har minimeret brugen af ​​gæld til at finansiere sine aktivkrav, hvilket repræsenterer en konservativ måde at drive virksomheden på. Omvendt indikerer et lavt forhold, at en stor gæld blev brugt til at betale for aktiverne. For at beregne soliditeten divideres den samlede egenkapital med de samlede aktiver (begge findes på balancen). Formlen er:

Samlet kapital ÷ Aktiver i alt

For eksempel har ABC International en samlet egenkapital på $ 500.000 og en samlet aktiver på $ 750.000. Dette resulterer i en soliditet på 67% og indebærer, at 2/3 af selskabets aktiver blev betalt med egenkapital.

En lav soliditet er ikke nødvendigvis dårlig. Det betyder, at hvis forretningen er rentabel, er investeringsafkastet ret højt, da investorer ikke behøvede at investere et uforholdsmæssigt stort beløb i forhold til det genererede afkast. Men hvis virksomhedens resultater bliver urentable, kan renteudgiften forbundet med gælden hurtigt fjerne alle kontante reserver og sætte virksomheden i konkurs. Dette scenario er ikke nødvendigvis tilfældet, når renten er lav, da det kræver lidt pengestrøm for at betale for løbende renteomkostninger.

En lav soliditet er lettere for en virksomhed at opretholde i en branche, hvor salg og overskud har minimal volatilitet over tid. Omvendt kan en stærkt konkurrencepræget industri med konstant skiftende markedsandele være et dårligt sted at have en lav soliditet.

Potentielle investorer og kreditorer foretrækker at se en høj soliditet, da det indebærer, at en virksomhed styres konservativt og altid betaler sine regninger til tiden.