Kvalificeret udtalelse

En kvalificeret udtalelse er en skriftlig erklæring fra en certificeret revisor i en revisionsberetning, der angiver, at en kundes årsregnskab er retfærdig præsenteret, bortset fra et bestemt problem. Spørgsmålet vedrører typisk en begrænsning af revisionens omfang, så revisoren ikke var i stand til at opnå tilstrækkelig dokumentation til at verificere forskellige aspekter af de transaktioner og rapporter, der blev revideret. Kvalificerede udtalelser kan også afgives, hvis der mangler overensstemmelse med GAAP, utilstrækkelig oplysning, usikkerhed i estimater, eller opgørelsen af ​​pengestrømme er udeladt.

Den kvalificerede udtalelse er anført i tredje position i revisionsberetningen efter en redegørelse for ledelsens ansvar for at udarbejde årsregnskabet og vedligeholde et system med intern kontrol og en beskrivelse af revisors ansvar.

I det væsentlige forsøger en organisation, der revideres, at undgå en kvalificeret udtalelse, da den rejser tvivl om enhedens årsregnskab.