Hvorfor krediteres indtægterne?

Årsagen til, at indtægter krediteres, er, at de repræsenterer en stigning i en virksomheds egenkapital, og egenkapitalen har en naturlig kreditbalance. En stigning i egenkapitalen kan således kun skyldes transaktioner, der krediteres. Grundlaget for denne begrundelse er den regnskabsmæssige ligning, som er:

Aktiver = forpligtelser + egenkapital

Den regnskabsmæssige ligning vises i balancens struktur, hvor aktiver (med naturlige debet-saldi) modregner forpligtelser og egenkapital (med naturlige kredit-saldi). Når et salg finder sted, øger indtægterne (i mangel af modregningsudgifter) automatisk overskuddet - og overskuddet øger egenkapitalen.

For eksempel sælger en virksomhed $ 5.000 konsulenttjenester til en kunde på kredit. Den ene side af posten er en debitering på tilgodehavender, hvilket øger aktivsiden af ​​balancen. Den anden side af posten er en kredit til omsætningen, hvilket øger egenkapitalen i balancen. Således forbliver begge sider af balancen i balance.