Risiko for væsentlig fejlinformation

Risikoen for væsentlig fejlinformation er risikoen for, at årsregnskabet for en organisation er fejlagtigt forvejet i væsentlig grad. Denne risiko vurderes af revisorer på følgende to niveauer:

  • På påstand niveau . Dette er yderligere opdelt i iboende risiko og kontrolrisiko. Iboende risiko er følsomheden af ​​en påstand om fejlinformation på grund af fejl eller bedrageri, før kontrol overvejes. Kontrolrisiko er risikoen for fejlinformation, der ikke forhindres eller opdages af en rapporterende enheds interne kontrol.

  • På regnskabsniveau . Vedrører regnskabet som helhed. Denne risiko er mere sandsynlig, når der er mulighed for svig.

Når risikoen for væsentlig fejlinformation er høj, sænkes detektionsniveauet (øger mængden af ​​bevis opnået fra materielle procedurer). Dette reducerer den samlede revisionsrisiko.