Sammenlignende balance

En sammenlignende balance viser side om side information om en virksomheds aktiver, forpligtelser og egenkapital fra flere tidspunkter. For eksempel kan en sammenlignende balance præsentere balancen ved udgangen af ​​hvert år i de sidste tre år. En anden variation er at præsentere balancen ved udgangen af ​​hver måned i de sidste 12 måneder løbende. I begge tilfælde er hensigten at give læseren en række snapshots af en virksomheds økonomiske stilling over tid, hvilket er nyttigt til at udvikle trendlinjeanalyser (selvom dette fungerer bedre, når læseren har hele regnskabet at arbejde med og ikke kun balancen).

Den sammenlignende balance er ikke krævet i henhold til GAAP for et privatejet selskab eller en nonprofit enhed, men SEC kræver det under adskillige omstændigheder for rapporter udstedt af offentligt ejede virksomheder, især den årlige formular 10-K og den kvartalsvise formular 10-Q. Det sædvanlige SEC-krav er at rapportere en sammenlignende balance for de sidste to år (med yderligere krav til kvartalsrapportering).

Der er ikke noget standardformat til en sammenlignende balance. Det er noget mere almindeligt at rapportere balancen fra den seneste periode længst til højre, selvom det modsatte er tilfældet, når du rapporterer balance i et efterfølgende tolvmånedersformat.

Her er et eksempel på en sammenlignende balance, der indeholder balancen ved udgangen af ​​et selskabs regnskabsår for hvert af de sidste tre år:

ABC International

Oversigt over finansiel stilling