Ændret periodiseringsregnskab

Modificeret periodiseringsregnskab kombinerer aspekter af periodiseringsregnskab med kontantregnskab. Formålet med denne tilgang er at måle strømmen af ​​aktuelle finansielle ressourcer i statens fondsregnskaber. Standarderne for ændret periodiseringsregnskab er fastsat af Government Accounting Standards Board (GASB). Som navnet antyder, anvendes denne tilgang primært af offentlige enheder. Regnskabskravenes regnskabskrav anses for at være tilstrækkeligt forskellige fra foreningsagenters krav til at kræve denne anden tilgang.

De to hovedtræk ved ændret periodiseringsregnskab er:

  • Indtægter indregnes, når de bliver tilgængelige og målbare. Tilgængelighed opstår, når indtægterne er tilgængelige til finansiering af aktuelle udgifter, der skal betales inden for 60 dage. Målbarhed opstår, når pengestrømmen fra indtægterne med rimelighed kan estimeres.

  • Udgifter indregnes, når forpligtelser opstår. Dette er den samme metode, der anvendes under periodiseringsregnskabet, selvom beholdning og forudbetalte poster kan indregnes som udgifter, når de købes, i stedet for først at blive aktiveret som et aktiv. Derudover indregnes afskrivningsomkostninger ikke. I stedet for aktiveres aktiver, når de købes.

Der er adskillige navngivningskonventioner, der adskiller modificeret periodiseringsregnskab fra periodisering og kontantgrundlagsregnskab. For eksempel kaldes nettoindkomst i stedet for et overskud eller mangel, mens udgifter i stedet kaldes udgifter.