Dækning af dårlig gæld

En dårlig inddrivelse er en betaling modtaget, efter at den er blevet betegnet som uinddrivelig. Dette kan ske, når der er truffet retslige skridt til at inddrive en tilgodehavende, som en delvis betaling fra en konkursadministrator, accept af egenkapital til gengæld for annullering af tilgodehavendet eller en lignende situation. Det kunne også opstå, simpelthen fordi en faktura blev afskrevet for tidligt, før alle mulige indsamlingsalternativer var blevet undersøgt.

En dårlig gældsinddrivelse kan også komme fra salg af en låntagers sikkerhed. For eksempel kan en långiver måske tage en bil tilbage, efter at en låntager på et billån har været misligholdt i at foretage betalinger. Långiveren sælger bilen, og provenuet fra salget betragtes som en tilbagebetaling af dårlig gæld.

Regnskabet for en dårlig gældsinddrivelse er en totrinsproces som følger:

  1. Vend den oprindelige registrering af en dårlig gæld. Dette betyder, at du opretter en debitering til den konto, der er tilgodehavende aktiv i beløbet for inddrivelsen, med modregningskredit til godtgørelsen for tvivlsomme konti kontra aktiv konto. Hvis den oprindelige post i stedet var en kredit på tilgodehavender og en debitering til dårlig gældsudgift (den direkte afskrivningsmetode), skal du vende denne oprindelige post.

  2. Registrer kontant kvittering fra inddrivelse af dårlig gæld, som er en debitering på kontantkontoen og en kredit til den tilgodehavende aktivkonto.