Aktiver til egenkapital

Aktiver i forhold til egenkapital afslører den andel af en virksomheds aktiver, der er finansieret af aktionærerne. Det omvendte af dette forhold viser andelen af ​​aktiver, der er finansieret med gæld. For eksempel har en virksomhed $ 1.000.000 i aktiver og $ 100.000 i egenkapital, hvilket betyder, at kun 10% af aktiverne er blevet finansieret med egenkapital, og en massiv 90% er blevet finansieret med gæld.

Et lavt forhold indikerer, at en virksomhed er blevet finansieret på en konservativ måde med en stor andel af investorfinansiering og en lille gæld. Et lavt forhold bør være målet, når pengestrømme er meget variable, da det er ret vanskeligt at betale gæld i denne situation. Et højere forhold tolereres, når en virksomhed har en lang historie med ensartede pengestrømme, og disse pengestrømme forventes at fortsætte ind i fremtiden.

Et højt aktiv i forhold til egenkapital kan indikere, at en virksomhed ikke længere kan få adgang til yderligere gældsfinansiering, da långivere sandsynligvis ikke giver yderligere kredit til en organisation i denne position. Også, hvis en virksomhed har et højt forhold, er det mere modtageligt for prisfastsættelsesangreb fra konkurrenter, da det skal opretholde høje priser for at generere pengestrømmen til at betale for sin gæld.