Beskrivelse af lønningsansvarlig

Positionsbeskrivelse : Lønekspert

Grundlæggende funktion: Lønbehandlerpositionen er ansvarlig for indsamling af tidsoplysninger, inkorporering af forskellige fradrag i en periodisk lønning og udstedelse af løn- og lønrelateret information til medarbejdere.

Hovedansvar:

 1. Indsaml og sammenfatt tidsinformation

 2. Få tilsynsgodkendelse af afvigelser på tidskort

 3. Få godkendelse af overarbejde

 4. Beregn provision

 5. Behandle anmodninger om udsmykning

 6. Behandle medarbejderudbetalinger og tilbagebetalinger

 7. Opdater medarbejderlønningsposter efter behov

 8. Behandle og luk periodiske lønninger

 9. Udskriv og udsted lønsedler

 10. Behandle direkte indbetalinger

 11. Behandle betalingskortbetalinger

 12. Beregn og deponer lønningsafgift

 13. Behandle ansættelsesbekræftelser

 14. Behandle og udstede årlige W-2-formularer til medarbejderne

 15. Behandle og distribuere rapporter om kompensation, betalt skat, pynt og fradrag

 16. Besvar spørgsmål fra medarbejdere relateret til lønningstemaer

Ønskede kvalifikationer: 3+ års erfaring med lønbehandling. Associates grad i forretning foretrukket. Skal være detaljeret orienteret.

Tilsyn: Ingen