Enhed med variabel interesse

En enhed med variabel interesse (VIE) er en juridisk enhed, hvor en investor har en bestemmende indflydelse, til trods for ikke at have et flertal af sin aktieejerskab. En VIE har følgende egenskaber:

  • Virksomhedens egenkapital er ikke tilstrækkelig til at understøtte dens drift

  • Resterende kapitalindehavere kontrollerer ikke VIE

  • Resterende aktiehavere er beskyttet mod de gevinster og tab, der normalt er forbundet med ejerskabet

Hvis en investor er den primære modtager af en sådan enhed, skal investoren konsolidere sine årsregnskaber med VIE's. Den primære modtager er den, der kan lede de vigtigste økonomiske aktiviteter i VIE.

Enheder med variabel rente anvendes som køretøjer til specielle formål til at finansiere visse investeringer uden at risikere tab af modervirksomheden.