Kontrollerbare omkostninger

Kontrollerbare omkostninger er de omkostninger, der kan ændres på kort sigt. Mere specifikt anses en pris for at være kontrollerbar, hvis beslutningen om at pådrage dem ligger hos en person. Hvis beslutningen i stedet involverer et antal individer, kan en omkostning ikke kontrolleres ud fra et enkelt persons perspektiv. Hvis en tredjepart pålægger en organisation en omkostning (såsom skatter), betragtes disse omkostninger heller ikke som kontrollerbare. Eksempler på kontrollerbare omkostninger er:

  • Annoncering

  • Bonusser

  • Direkte materialer

  • Donationer

  • Gebyrer og abonnementer

  • Medarbejderkompensation

  • Kontorartikler

  • Uddannelse

Det omvendte af en kontrollerbar omkostning er en fast pris, som kun kan ændres over en lang periode. Eksempler på faste omkostninger er husleje og forsikring.

En pris kan være ukontrollerbar på et lavt niveau i en organisation, fordi en frontlinjeleder ikke er autoriseret til at pådrage sig eller stoppe omkostningerne. En mere senior manager kan dog få denne myndighed. Det er således muligt for omkostningerne at være kontrollerbare på de højere niveauer i en organisation og ukontrollerbare lavere ned. For eksempel kan beslutningen om at betale for uddannelse af medarbejdere være hos en vicepræsident og ikke hos en lokal afdelingsleder, så omkostningerne kan kontrolleres for vicepræsidenten, men ikke for afdelingslederen.