Kort fusion

En fusion i kort form kombinerer et moderselskab og et datterselskab, der i det væsentlige ejes af moderselskabet. Enhver enhed kan udpeges som den overlevende af fusionen. Kravene til en kort fusion er beskrevet i vedtægterne for den gældende statsregering. Statslige vedtægter foreskriver typisk, at moderselskabet skal eje mindst 90% af datterselskabet, før det kan bruge en kortfusion. Denne metode bruges til at forhindre aktionærer i datterselskabet i at skulle godkende arrangementet.