Nyværdi

Salvage-værdi er den estimerede videresalgsværdi af et aktiv ved slutningen af ​​dets brugstid. Det trækkes fra omkostningerne ved et fast aktiv for at bestemme størrelsen på aktivomkostningen, der afskrives. Således anvendes bjærgningsværdi som en komponent i afskrivningsberegningen.

For eksempel køber ABC Company et aktiv for $ 100.000 og estimerer, at dets bjærgningsværdi vil være $ 10.000 om fem år, når det planlægger at afhænde aktivet. Dette betyder, at ABC vil afskrive $ 90.000 af aktivomkostningerne over fem år, hvilket efterlader $ 10.000 af de omkostninger, der er tilbage ved slutningen af ​​den tid. ABC forventer derefter at sælge aktivet for $ 10.000, hvilket fjerner aktivet fra ABCs regnskabsposter.

Hvis det er for svært at bestemme en bjærgningsværdi, eller hvis bjærgningsværdien forventes at være minimal, er det ikke nødvendigt at medtage en bjærgningsværdi i afskrivningsberegningerne. I stedet skal du afskrive hele anskaffelsesprisen for anlægsaktivet over dets brugstid. Eventuelt provenu fra den eventuelle disposition af aktivet registreres derefter som gevinst.

Konceptet for bjærgningsværdi kan bruges på en bedragerisk måde til at estimere en høj bjærgningsværdi for visse aktiver, hvilket resulterer i underrapportering af afskrivninger og dermed med højere fortjeneste end normalt ville være tilfældet.

Salgsværdien diskonteres ikke til nutidsværdien.

Lignende vilkår

Salvage værdi er også kendt som restværdi.