Definition af ejendom, anlæg og udstyr

Materielle anlægsaktiver (PP&E) inkluderer materielle poster, der forventes at blive brugt i mere end en rapporteringsperiode, og som anvendes i produktion, til leje eller til administration. Dette kan omfatte genstande erhvervet af sikkerhedsmæssige eller miljømæssige årsager. I visse aktivintensive industrier er PP&E den største klasse af aktiver.

PP&E-varer er almindeligvis grupperet i klasser, som er grupper af aktiver, der har samme karakter og anvendelse. Eksempler på PP&E klasser er bygninger, møbler og inventar, jord, maskiner og motorkøretøjer. Varer grupperet i en klasse afskrives typisk ved hjælp af en almindelig afskrivningsberegning.

Når du registrerer en vare inden for PP&E, skal du medtage købsprisen på aktivet og relaterede skatter i omkostningerne samt eventuelle relaterede konstruktionsomkostninger, importafgifter, fragt og håndtering, klargøring af stedet og installation. Når en vare har relativt lave omkostninger, opkræves den typisk en omkostning frem for at blive registreret i PP&E for at reducere regnskabsafdelingens aktivsporing. tærsklen, under hvilken poster belastes med udgifter, kaldes kapitaliseringsgrænsen.