Definition af variabel omkostning

En variabel pris er en pris, der varierer i forhold til enten produktionsmængde eller mængden af ​​leverede tjenester. Hvis der ikke leveres nogen produktion eller tjenester, bør der ikke være variable omkostninger. Hvis produktionen eller tjenesterne stiger, skal de variable omkostninger også stige. Et eksempel på en variabel pris er harpiksen, der bruges til at skabe plastprodukter; harpiks er nøglekomponenten i et plastprodukt og varierer derfor direkte i forhold til antallet af producerede enheder. For at beregne de samlede variable omkostninger er formlen:

Samlet mængde producerede enheder x Variabel pris pr. Enhed = Samlede variable omkostninger

Direkte materialer betragtes som en variabel pris. Direkte arbejdskraft er muligvis ikke en variabel pris, hvis arbejdskraft ikke tilføjes eller trækkes fra produktionsprocessen, når produktionsmængderne ændres. De fleste typer overhead betragtes ikke som en variabel pris.

Summen af ​​alle produktionsomkostninger og variable omkostninger er de samlede omkostninger for fremstillede produkter eller leverede tjenester.

Hvis en virksomhed har en stor del af de variable omkostninger i sin omkostningsstruktur, vil de fleste af sine udgifter variere i direkte forhold til indtægterne, så det kan modstå en virksomhedsnedgang bedre end en virksomhed, der har en høj andel af faste omkostninger.