Ikke-bidragspligtig plan

En ikke-bidragspligtig ordning er enhver pensionsplan eller anden form for ydelsesplan, der udelukkende betales af arbejdsgiveren. Deltagere i planen er ikke forpligtet til at foretage nogen betalinger. Arbejdsgivere opretter ofte livsforsikringsplaner, der ikke bidrager til deres medarbejdere, selvom den samlede dækning har tendens til at være lav. Ikke-bidragspligtige planer er mest gavnlige for medarbejdere med lav indkomst, som ellers muligvis ikke har råd til de tilknyttede fordele.