Prisindtjening flere

Prisindtjeningsmultiplet sammenligner indtjeningen pr. Aktie rapporteret af et selskab med markedsprisen på dets almindelige aktie. Dette multiple bruges af investorer til at bedømme, hvor dyr en andel af selskabets aktie er. Under et faldende marked har de samlede prisindtægtsmultipler tendens til at falde for aktierne i alle virksomheder, hvor det omvendte sker, når økonomien ekspanderer.

Investorer har tendens til at byde op på aktiekurser, hvilket øger prisindtjeningen flere gange, når der forventes en større indtjening i fremtiden, selvom den udstedende enhed ikke i øjeblikket rapporterer øget indtjening pr. Aktie. Dette kan forekomme, når et lovende nyt produkt eller en ny tjeneste frigives eller meddeles. Multiplen kan også stige, når den rapporterede indtjening pr. Aktie overstiger analytikernes forventninger. Omvendt er multiplikationen mere tilbøjelig til at falde under en af ​​følgende omstændigheder:

  • En virksomhed rapporterer skuffende indtjening
  • En konkurrent frigiver et produkt, der direkte konkurrerer med virksomhedens produkter
  • Handelsbarrierer med et andet land fjernes, hvilket øger risikoen for priskonkurrence
  • En retssag med en potentielt stor udbetaling indgives mod virksomheden

I alle eksemplerne er der en indikation af, at den fremtidige indtjening pr. Aktie vil falde.