Inkrementelle omkostninger

Ekstraomkostninger er de ekstraomkostninger, der er forbundet med fremstilling af en ekstra produktionsenhed. Det kan være nyttigt, når man formulerer prisen for at opkræve en kunde som en del af en engangsaftale for at sælge yderligere enheder. For eksempel, hvis en virksomhed har plads til yderligere 10 enheder i sin produktionsplan, og de variable omkostninger for disse enheder (det vil sige deres ekstraomkostninger) er i alt $ 100, vil enhver pris, der overskrides $ 100, generere et overskud for Selskab. Konceptet kan også anvendes til analyse af omkostningsreduktioner. For eksempel kan det være af interesse at bestemme den trinvise ændring i omkostninger, når:

  • En persons ansættelse ophører

  • En produktionslinje lukkes

  • Et distributionscenter er lukket

  • Et datterselskab sælges

En trinvis omkostningsanalyse gennemgår kun de omkostninger, der ændres som følge af en beslutning. Alle andre omkostninger betragtes som irrelevante for beslutningen.

Lignende vilkår

Inkrementelle omkostninger er også kendt som marginale omkostninger.