Ikke-monetær udveksling

En ikke-monetær udveksling er overførsel af aktiver og / eller passiver med en anden enhed. Den mest almindelige situation er, når to organisationer udveksler aktiver, såsom en bytte af fast ejendom eller udveksling af et fast aktiv til en anden. Regnskabsmæssig behandling af en ikke-monetær udveksling er baseret på dagsværdien af ​​de overførte aktiver. Dette resulterer i følgende sæt alternativer til bestemmelse af de registrerede omkostninger ved et ikke-monetært aktiv erhvervet i en børs i faldende rækkefølge:

  1. Til dagsværdien af ​​det overførte aktiv til gengæld for det. Registrer gevinst eller tab på børsen.

  2. Til dagsværdien af ​​det modtagne aktiv, hvis dagsværdien af ​​dette aktiv er tydeligere end dagsværdien af ​​det overførte aktiv til gengæld for det.

  3. Til det registrerede beløb for det overgivne aktiv, hvis der ikke kan fastsættes dagsværdier, eller transaktionen ikke har noget kommercielt stof.