Transaktion

En transaktion er en forretningsbegivenhed, der har en monetær indvirkning på en virksomheds regnskaber og registreres som en post i dens regnskabsposter. Eksempler på transaktioner er som følger:

  • Betale en leverandør for leverede tjenester eller leverede varer.

  • Betale en sælger med kontanter og en note for at opnå ejerskab af en ejendom, der tidligere ejes af sælgeren.

  • At betale en medarbejder for arbejdstimer.

  • Modtagelse af betaling fra en kunde til gengæld for leverede varer eller tjenester.

En transaktion med stor volumen, såsom en fakturering til en kunde, kan registreres i en specialjournal, som derefter opsummeres og bogføres til hovedbogen. Alternativt bogføres mindre transaktioner direkte til hovedbogen.

Når kontantgrundlaget for regnskab anvendes, registreres en transaktion, når kontanter bruges eller modtages. Alternativt registreres en transaktion under periodiseringsgrundlaget for regnskab, når omsætningen realiseres, eller når der afholdes en udgift, uanset strømmen af ​​kontanter.