Netto rabat

Der er to definitioner af netto af diskonteringsperiode. De er:

  • En producents kupon anvendes typisk kun på prisen på et produkt, efter at alle andre rabatter er blevet anvendt på det eller "netto efter rabatter". For eksempel tilbyder en kupon 20% rabat på $ 100 detailprisen på et produkt fratrukket rabatter. Andre gældende rabatter er 10% rabat på jul og 5% volumenrabat. Således anvendes de to andre rabatter først for at nå frem til en pris på $ 85 for produktet, hvorefter kupontilbudet på 20% anvendes, hvilket resulterer i en rabat på $ 17 relateret til kuponen. Denne tilgang reducerer kuponens værdi og koster producenten mindre penge i mistet salg.

  • Det beløb, som en leverandør angiver på sin faktura som skal betales, hvis der tages en rabat ved tidlig betaling eller anden form for rabat. For eksempel kan en faktura muligvis indeholde et samlet beløb på $ 500, der skal betales, hvilket reduceres til $ 480 netto efter en tidlig betalingsrabat, hvis kunden betaler inden for ti dage efter fakturadatoen. Den terminologi, der anvendes af leverandøren, kan være en procentvis rabat fra hele fakturabeløbet, eller det kan være det faktiske dollarbeløb, der skal betales, hvis rabatten tages.

Således er den første definition af udtrykket mere sandsynligt at gælde for en forbruger, mens den sidstnævnte situation er mere tilbøjelige til at gælde for en forretningstransaktion.