Indkomstudjævning

Indkomstudjævning er forskydning af indtægter og udgifter mellem forskellige rapporteringsperioder for at give det falske indtryk af, at en virksomhed har en stabil indtjening. Ledelse deltager typisk i indkomstudjævning for at øge indtjeningen i perioder, der ellers ville have usædvanlig lav indtjening. De handlinger, der er truffet for at deltage i indkomstudjævning, er ikke altid ulovlige; i nogle tilfælde tillader spillerummet i regnskabsstandarderne ledelsen at udsætte eller fremskynde visse poster. F.eks. Kan godtgørelsen for tvivlsomme konti manipuleres for at ændre den dårlige gældsudgift fra periode til periode. I andre tilfælde overskrides regnskabsstandarderne tydeligt på en ulovlig måde for at udføre udjævning.

Denne praksis er især almindelig i offentligt ejede virksomheder, hvor investorer er mere tilbøjelige til at byde op på aktiekursen i et selskab, der præsenterer en pålidelig og forudsigelig indtjeningsstrøm over tid.