Anslået ansvar

En estimeret forpligtelse er en forpligtelse, for hvilken der ikke er noget endeligt beløb. I stedet skal regnskabsføreren foretage et skøn baseret på de tilgængelige data. For eksempel er en garantireserve baseret på et skøn over antallet af garantikrav, der modtages. Tilsvarende er en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse baseret på flere skøn over, hvor længe medarbejdere vil leve, hvor længe medarbejdere vil fortsætte med at arbejde for virksomheden og investeringsafkastet af midler, der er afsat til pension.