Er moms en udgift eller en forpligtelse?

Moms er en statsskat og lokal skat, der betales af køberen af ​​varer og tjenester på salgsstedet. Den er afledt ved at multiplicere den pris, der betales med momsen. Der er tre forskellige scenarier, der involverer moms, og den regnskabsmæssige behandling varierer i hvert scenario. De er:

  • Salg til kunder . I dette mest almindelige scenario sælger en virksomhed sine produkter til kunder og opkræver en moms på vegne af den lokale myndighed. Virksomheden er derefter forpligtet til at betale den opkrævede moms til regeringen. I dette tilfælde skaber den oprindelige opkrævning af moms en kredit til kontoen, der skal betales, og en debitering på kontantkontoen. Når momsen skal betales, betaler virksomheden kontant til regeringen, hvilket eliminerer sin momsskuld. I denne situation er moms en forpligtelse.

  • Købte forsyninger . I det næst mest almindelige scenario køber en virksomhed et vilkårligt antal varer fra sine leverandører, såsom kontorartikler, og betaler en moms på disse varer. Det opkræver moms i udgiften i den aktuelle periode sammen med omkostningerne ved de købte varer.

  • Købte aktiver . I det mindst almindelige scenario køber en virksomhed et fast aktiv, der inkluderer en moms. I dette tilfælde er det tilladt at medtage omsætningsafgift i de aktiverede omkostninger ved det faste aktiv, så omsætningsafgiften bliver en del af aktivet. Over tid afskriver virksomheden gradvist aktivet, så omsætningsafgiften til sidst belastes med udgifter i form af afskrivninger.