Kontantekvivalent

En kontantekvivalent er en meget likvid investering med en løbetid på tre måneder eller derunder. Det skal have minimal risiko for en værdiændring. Eksempler på kontantekvivalenter er:

  • Bankers accept

  • Depositum

  • Kommercielt papir

  • Omsættelige værdipapirer

  • Pengemarkedsfonde

  • Kortsigtede statsobligationer

  • Skatkammerbeviser

For at blive klassificeret som en kontantekvivalent skal en vare være ubegrænset, så den er tilgængelig til øjeblikkelig brug.

Likvide beholdninger linjeposten angives først i balancen, da linjeposter er angivet i deres likviditetsrækkefølge, og disse aktiver er den mest likvide af alle aktiver. Virksomheder har en tendens til at investere mere i kontantekvivalenter, når de projicerer et kortsigtet behov for kontanter, så deres investeringer let kan konverteres til kontanter.