Noter betales

En note, der skal betales, er en skriftlig gældsbevis. I henhold til denne aftale opnår en låntager et bestemt beløb fra en långiver og lover at betale det tilbage med renter over en forudbestemt tidsperiode. Renten kan være fast i løbet af penges løbetid eller variere i forbindelse med den rentesats, som långiveren opkræver til sine bedste kunder (kendt som prime rate). Dette adskiller sig fra en konto, der ikke skal betales, og der er heller ingen rente, der skal betales (selvom en bøde kan vurderes, hvis betalingen foretages efter en bestemt forfaldsdato).

En gæld, der skal betales, klassificeres i balancen som en kortfristet forpligtelse, hvis den forfalder inden for de næste 12 måneder, eller som en langfristet forpligtelse, hvis den forfalder på et senere tidspunkt. Når en langfristet gæld har en kortvarig komponent, opgøres det skyldige beløb inden for de næste 12 måneder separat som en kortfristet forpligtelse.

Den korrekte klassificering af en betalbar note er af interesse fra en analytikers perspektiv for at se, om der forfalder sedler i den nærmeste fremtid; dette kunne indikere et forestående likviditetsproblem.

Når et selskab låner penge under en betalbar note, debiterer det en kontantkonto for det modtagne kontantbeløb og krediterer en seddel, der skal betales, for at registrere forpligtelsen. For eksempel låner en bank ABC Company $ 1.000.000; ABC registrerer posten som følger: