Anskaffelsesdato

Anskaffelsesdatoen er den dato, hvor en erhverver overtager kontrollen med et målselskab fra sine tidligere aktionærer. Overtagelsestidspunktet er angivet i den underliggende købsaftale. Overtagelsestidspunktet er den dag, hvor den overtagne virksomheds aktiver vurderes regnskabsmæssigt og skattemæssigt.