Måleenhed koncept

Måleenhedskonceptet er en standardkonvention, der anvendes i regnskab, hvor alle transaktioner skal registreres konsekvent i samme valuta. For eksempel vil en virksomhed, der opretholder sine optegnelser i USA, registrere alle sine transaktioner i amerikanske dollars, mens et tysk selskab registrerer alle sine transaktioner i euro. Hvis en transaktion involverer kvitteringer eller betalinger i en anden valuta, konverteres beløbet til den hjemvaluta, der bruges af en organisation, før den registreres. Uden en fælles måleenhed ville det være umuligt at udarbejde regnskaber.