Nettoresultat ved fortsat drift

Nettoresultat fra fortsættende aktiviteter er en linjepost i resultatopgørelsen, der noterer den indtjening efter skat, som en virksomhed har genereret fra dens operationelle aktiviteter. Da engangshændelser og resultaterne af ophørte aktiviteter er udelukket, betragtes denne foranstaltning som en primær indikator for den økonomiske sundhed i en virksomheds kerneaktiviteter.