Aktieudbytte

Aktieudbytteoversigt

Et aktieudbytte er et selskabs udstedelse af dets almindelige aktie til aktionærerne uden overvejelse. Hvis et selskab udsteder mindre end 25 procent af det samlede beløb for antallet af tidligere udestående aktier til aktionærerne, behandles transaktionen som et aktieudbytte. Hvis udstedelsen er for en større andel af de tidligere udestående aktier, behandles transaktionen i stedet som en aktiesplit.

En virksomhed udsteder typisk et aktieudbytte, når det ikke har tilstrækkelige kontanter til at udbetale et normalt udbytte, og derfor ty til en "papir" -distribution af yderligere aktier til aktionærerne. Et aktieudbytte behandles aldrig som en forpligtelse for udstederen, da udstedelsen ikke reducerer aktiverne. Derfor kan denne type udbytte ikke realistisk betragtes som en fordeling af aktiver til aktionærerne.

Når der er aktieudbytte, skal den tilknyttede regnskab overføres fra tilbageholdt indtjening til kapitalbeholdningen og yderligere indbetalte kapitalkonti et beløb svarende til dagsværdien af ​​de udstedte yderligere aktier. Denne dagsværdi er baseret på deres markedsværdi, efter at udbyttet er erklæret.

Eksempel på aktieudbytte

Davidson Motors erklærer et aktieudbytte til sine aktionærer på 10.000 aktier. Dagsværdien af ​​aktien er $ 5,00, og dens pålydende værdi er $ 1,00. Davidson registrerer følgende post: