Særlige tidsskrifter

Særlige tidsskrifter er alle regnskabsjournaler undtagen den almindelige tidsskrift. Disse tidsskrifter bruges til at registrere bestemte typer information med høj lydstyrke, som ellers ville blive registreret i og overvælde hovedbogen. De samlede beløb i disse tidsskrifter overføres periodisk til hovedbogen i resuméform.

Transaktioner registreres i disse tidsskrifter i kronologisk rækkefølge, hvilket gør det lettere at undersøge transaktioner. Eksempler på specialtidsskrifter er:

  • Kontantindtægtsdagbog
  • Kontantudbetalingsdagbog
  • Lønbog
  • Købsdagbog
  • Salgsdagbog