Afskrivning på præmie på obligationer, der skal betales

Når et selskab udsteder obligationer, kan investorer betale mere end obligationernes pålydende værdi, når den angivne rente på obligationerne overstiger markedsrenten. I så fald skal det udstedende selskab afskrive størrelsen på denne overskydende betaling over obligationernes løbetid, hvilket reducerer det beløb, det opkræver til renteudgifter. Konceptet beskrives bedst med følgende eksempel.

Eksempel på amortisering af en obligationspræmie

ABC International udsteder $ 10.000.000 obligationer til en rente på 8%, hvilket er noget højere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Derfor er investorer villige til at betale mere end obligationernes pålydende værdi, hvilket driver den effektive rentesats, de modtager, ned. Således modtager ABC ikke kun $ 10.000.000 for obligationerne, men også yderligere $ 100.000, hvilket er en præmie over obligationernes pålydende værdi. ABC registrerer den første modtagelse af kontanter med denne journalpost: