Efterstillet obligationer

En efterstillet obligation er en obligation, der er klassificeret lavere end mere seniorgæld i tilfælde af misligholdelse. Dette betyder, at indehaverne af mere senior værdipapirer betales først, inden der er restmidler stillet til rådighed for indehaveren af ​​den efterstillede obligation. I betragtning af den højere risiko for manglende betaling betaler denne sikkerhed en relativt høj rente.

Lignende vilkår

En efterstillet obligation er også kendt som en junior sikkerhed.