Summen af ​​årets afskrivninger

Oversigt over sum af årets afskrivninger

Summen af ​​årets cifre metode bruges til at fremskynde indregningen af ​​afskrivninger. Dette betyder, at det meste af afskrivningerne, der er knyttet til et aktiv, indregnes i de første par år af dets brugstid. Denne metode kaldes også SYD-metoden.

Metoden er mere passende end den mere almindeligt anvendte lineære afskrivning, hvis et aktiv afskrives hurtigere eller har større produktionskapacitet i sine tidligere år, end det gør, når det ældes. Det samlede afskrivningsbeløb er identisk, uanset hvilken afskrivningsmetode der anvendes - valget af afskrivningsmetode ændrer kun tidspunktet for afskrivningsgenkendelse.

Et problem med at bruge denne eller en hvilken som helst anden accelereret afskrivningsmetode er, at den kunstigt reducerer en virksomheds rapporterede fortjeneste på kort sigt. Resultatet er for lavt overskud på kort sigt efterfulgt af for højt overskud i senere rapporteringsperioder.

Brug af metoden kan have en indirekte indflydelse på pengestrømme, da accelereret afskrivning kan reducere den skattepligtige indkomst og derved udsætte indkomstskatbetalinger til senere perioder.

Brug følgende formel til at beregne den: