Regnskabsindkomst

Regnskabsindtægter er rentabilitet, der er kompileret ved hjælp af periodiseringsregnskabet. Generelt er regnskabsmæssige indtægter ændringen i nettoaktiver i en rapporteringsperiode ekskl. Indtægter fra eller udbetalinger til ejere. Det beregnes også som indtægter minus alle udgifter.

Regnskabsindtægter viser resultaterne af alle operationelle og finansielle aktiviteter, som en virksomhed udfører.

Lignende vilkår

Regnskabsindkomst er også kendt som nettoindkomst.