Samlede omsætningsaktiver

Samlede omsætningsaktiver er det samlede beløb for alle kontanter, tilgodehavender, forudbetalte omkostninger og beholdning på en organisations balance. Disse aktiver klassificeres som omsætningsaktiver, hvis det forventes, at de vil blive konverteret til kontanter inden for et år. Det samlede beløb af kortfristede aktiver sammenlignes ofte med de samlede kortfristede forpligtelser for at se, om der er tilstrækkelige aktiver til rådighed til at betale for en virksomheds forpligtelser.