Enhed

En enkelt enhed er en driftsenhed, for hvilken der rapporteres finansielle oplysninger. En enkelt enhed kan være en separat juridisk enhed, et datterselskab, en afdeling eller enhver anden betegnelse - så længe information indsamles specifikt til den, og beslutninger træffes på baggrund af disse oplysninger.