Certificeret regnskab

En certificeret regnskab er en resultatopgørelse, balance og / eller pengestrømsopgørelse, der udstedes sammen med en revisionsberetning fra en certificeret revisor. I revisionsberetningen attesterer revisoren nøjagtigheden af ​​årsregnskabet. Certificerede regnskaber er nødvendige af investeringssamfundet og kreditorer, der ellers måske er usikre på, om en virksomheds regnskaber er nøjagtige. Et børsnoteret selskab skal udstede certificerede regnskaber.