Irrelevante omkostninger

En irrelevant omkostning er en omkostning, der ikke ændres som følge af en ledelsesbeslutning. De samme omkostninger kan dog være relevante for en anden ledelsesbeslutning. Derfor er det vigtigt at formelt definere og dokumentere de omkostninger, der bør udelukkes fra overvejelse, når der træffes en beslutning. For eksempel kan løn til en investor relations officer være en irrelevant omkostning, hvis en ledelsesbeslutning vedrører udstedelse af et nyt produkt, da handel med investorer ikke har noget at gøre med den pågældende beslutning. Men hvis bestyrelsen overvejer at tage virksomheden privat, har den muligvis ikke længere brug for en investor relations officer; i sidstnævnte tilfælde er denne persons løn meget relevant for beslutningen. Som et andet eksempel er lejen for en produktionsbygning irrelevant for beslutningen om at automatisere en produktionslinje,så længe det automatiske udstyr stadig er anbragt inden for samme anlæg.

Ikke-kontante poster, såsom afskrivninger, kategoriseres ofte som irrelevante omkostninger for de fleste typer ledelsesbeslutninger, da de ikke påvirker pengestrømme.

Sunk-omkostninger, såsom de købte omkostninger ved et fast aktiv, der var afholdt i en tidligere periode, betragtes normalt også som irrelevante, når der træffes beslutninger på fremadrettet basis.