Batch-niveau omkostninger

En omkostning på batchniveau er en omkostning relateret til en gruppe enheder, men som ikke er knyttet til specifikke individuelle enheder. F.eks. Er de omkostninger, der er afholdt for at oprette en produktionskørsel, knyttet til den batch af varer, der efterfølgende produceres. Konceptet bruges til at allokere omkostninger, hvor omkostninger på batchniveau fordeles på enhederne i en batch.