Direkte margen

Direkte margin er den indtægtsprocent, der genereres, når alle direkte omkostninger trækkes fra salget. Denne margen er nyttig til bestemmelse af den genererede indtjening baseret på anvendelsen af ​​variable udgifter til salg. Denne margin er højere end bruttomarginen, da beregningen af ​​bruttomarginen også inkluderer faste omkostninger fra fabrikken. Den direkte margenberegning er:

(Salg - Direkte omkostninger) ÷ Salg = Direkte margen

Lignende vilkår

Direkte margin kaldes også bidragsmargen.