Afskrivninger

Afskrivningsomkostninger er den del af et anlægsaktiv, der er betragtet som forbrugt i den aktuelle periode. Dette beløb belastes derefter med udgiften. Hensigten med dette gebyr er gradvist at reducere den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, når deres værdi forbruges over tid. Dette er en ikke-kontant udgift; der er ingen tilknyttet pengestrøm.

Når der foretages en post på afskrivningskontokontoen, er modregningskreditten på den akkumulerede afskrivningskonto, som er en kontrakontokonto, der udligner kontoen for anlægsaktiver. Saldoen på afskrivningskontoen stiger i løbet af en virksomheds regnskabsår og skylles derefter ud og sættes til nul som en del af regnskabsårets afslutningsproces. Kontoen bruges derefter igen til at gemme afskrivningsomkostninger i det næste regnskabsår.

Det samme koncept bruges til immaterielle aktiver, hvor den tilknyttede udgiftskonto kaldes amortiseringsomkostninger.