Akkumuleret underskud

Et akkumuleret underskud er en negativ balance i tilbageholdt indtjening. Dette underskud opstår, når det kumulative beløb, der er oplevet tab og udbytte, der betales af en virksomhed, overstiger det kumulative beløb for dets fortjeneste. Et akkumuleret underskud signalerer, at en virksomhed ikke er økonomisk stabil, da den kræver yderligere finansiering. Dette kan dog ikke være tilfældet for en opstartsvirksomhed, hvor der forventes betydelige indledende tab, før salget begynder at starte.

For eksempel genererer en organisation $ 100.000 i overskud, udbetaler $ 25.000 i udbytte og oplever derefter $ 150.000 i tab. Dets akkumulerede underskud beregnes som:

$ 100.000 overskud - $ 25.000 udbytte - $ 150.000 = $ 75.000 akkumuleret underskud