Variabel omkostningsopgørelse

En resultatopgørelse med variabel omkostning er en, hvor alle variable omkostninger trækkes fra indtægterne for at nå frem til en særskilt angivet bidragsmargen, hvorfra alle faste omkostninger derefter trækkes fra for at nå frem til periodens nettoresultat.

Det er nyttigt at oprette en resultatopgørelse i det variable omkostningsformat, når du vil bestemme den andel af udgifter, der virkelig varierer direkte med indtægterne. I mange virksomheder vil bidragsmarginen være væsentligt højere end bruttomarginen, fordi en så stor del af dens produktionsomkostninger er faste, og meget få af dens salgs- og administrationsomkostninger er variable.

En variabel resultatopgørelse varierer fra en normal resultatopgørelse i tre henseender:

  • Alle faste produktionsomkostninger aggregeres lavere i opgørelsen efter bidragsmargenen;

  • Alle variable salgs- og administrationsomkostninger er grupperet med variable produktionsomkostninger, så de er en del af beregningen af ​​bidragsmarginen; og

  • Bruttomarginen erstattes af bidragsmarginen.

Formatet for en variabel omkostningsopgørelse er således: