Definition efter revision

Efter revision refererer til en analyse af resultatet af en kapitalbudgetteringsinvestering. Denne analyse udføres for at se, om de antagelser, der var inkorporeret i det oprindelige kapitalforslag, viste sig at være korrekte, og om projektresultatet var som forventet. Resultaterne af denne revision indarbejdes derefter i fremtidige kapitalbudgetbeslutninger og forbedrer dermed beslutningsprocessen.