Skattevalg

Et skattevalg er et valg foretaget af en skatteyder blandt flere mulige muligheder for, hvordan man skal håndtere en situation set fra et skatterapporteringsperspektiv. For eksempel kan en virksomhed vælge at blive beskattet som et C-selskab eller et S-selskab. Et andet eksempel er at føre regnskaberne under kontantgrundlaget for regnskab eller periodiseringsgrundlaget. Eller et ægtepar kan vælge at indgive selvangivelse separat eller med en fællesangivelse. Et skattevalg kan have konsekvenser relateret til tidspunktet og størrelsen af ​​de betalte skatter.