Usystematisk risikodefinition

Usystematisk risiko er en fare, der er specifik for en virksomhed eller industri. Tilstedeværelsen af ​​usystematisk risiko betyder, at ejeren af ​​et selskabs værdipapirer risikerer negative ændringer i værdien af ​​disse værdipapirer på grund af den risiko, der er forbundet med denne organisation. Denne risiko kan reduceres ved at diversificere sine investeringer på tværs af flere brancher. Ved at gøre dette vil risikoen forbundet med hver sikkerhed i porteføljen have en tendens til at fjerne hinanden. Den bedste måde at reducere usystematisk risiko på er at sprede bredt. For eksempel kunne en investor investere i værdipapirer, der stammer fra en række forskellige brancher, samt ved at investere i statspapirer. Eksempler på usystematisk risiko er:

  • En ændring i regler, der påvirker en branche

  • En ny konkurrents indtræden på et marked

  • Et firma er tvunget til at tilbagekalde et af sine produkter

  • En virksomhed viser sig at have udarbejdet falske årsregnskaber

  • En fagforening retter sig mod en virksomhed for en medarbejderstop

  • En udenlandsk regering eksproprierer et bestemt selskabs aktiver

En investor kan være opmærksom på nogle af de risici, der er forbundet med en bestemt virksomhed eller branche, men der er altid yderligere risici, der vil dukke op fra tid til anden.

Brugen af ​​diversificering vil stadig udsætte en investor for systemisk risiko, hvilket er risici, der påvirker markedet som helhed.