Kortvarigt aktiv

Et kortvarigt aktiv er et aktiv, der skal sælges, konverteres til kontanter eller afvikles for at betale for forpligtelser inden for et år. I de sjældne tilfælde, hvor en virksomheds driftscyklus er længere end et år (som i tømmerindustrien), er den gældende periode forretningens driftscyklus snarere end et år. En driftscyklus er det tidsrum, hvorfra materialet erhverves til produktion eller videresalg til det punkt, hvor kontanter modtages fra kunder som betaling for disse materialer eller de produkter, hvorfra de stammer. Alt af følgende betragtes typisk som kortfristede aktiver:

  • Kontanter

  • Omsættelige værdipapirer

  • Kundefordringer

  • Tilgodehavender hos medarbejdere

  • Forudbetalte udgifter (såsom forudbetalt leje eller forudbetalt forsikring)

  • Inventar af alle typer (råvarer, bearbejdning og færdigvarer)

Hvis det forventes, at eventuelle forudbetalte udgifter ikke vil blive udgiftsført inden for et år, skal de i stedet klassificeres som langsigtede aktiver. Senere, når det forventes, at de vil blive udgiftsført inden for et år, klassificeres de på det tidspunkt som kortfristede aktiver.

Lignende vilkår

Et kortvarigt aktiv er det samme som etnuværende aktiv.